Supersankarien pyörittämä tuotantolaitos: kuva Amerikan koulureformista

Tuure Tammi
2011 Kasvatus & Aika  
Arvostelut ao. alueen teoksia on julkaistu äskettäin). Teokseen on sisällytetty laaja liiteosa, jossa esitellään tarkempia lähteitä tutustuttavaksi. Teokseen olisi kuitenkin voinut liittää enemmän kuvitusta, jota kautta lukija saisi havainnollisen, konkreetin käsityksen Bysantista. Jäin esimerkiksi kaipaamaan kuvia rikkaasta ikoniperinteestä, koska materiaalia siltä alueelta ainakin olisi löydettävissä. Lisäksi teoksessa on vain vähän syvempää, filosofista pohdiskelua Bysantin
more » ... n kulttuurielämästä, kuten arvoista, sivistyksestä ja oppineistosta. Teos painottuu taloudellisten, hallinnollisten ja poliittisten tekijöiden kuvailuun. Lukijana jäin kaipaamaan visuaalisia elementtejä ja kulttuurin laajempaa esittelyä, jotka olisivat antaneet ainakin minulle elävämmän kuvan Bysantista.
doaj:8878f7be6fc5436cae298af435e02a90 fatcat:eanqxj4fyjgplct33tcreidfnu