Lock-In Thermal Wave Imaging [chapter]

Zhong Ouyang, Li Wang, Xun Wang, Feng Zhang, L. D. Favro, P. K. Kuo, R. L. Thomas
1997 Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation  
doi:10.1007/978-1-4615-5947-4_51 fatcat:ubglo7lzbjcppliedzrmvz2thi