Missugust omakultuuri hoiame tantsupidudel?

Sille Kapper
2016 Mäetagused  
Teesid: Missugust rolli etendavad pärimusliku tantsimisega seotud teadmiste ja oskuste säilitamisel ning edasikandmisel nüüdisaja Eestis üleriigilised üld-ja noorte tantsupeod? Millised pärimustantsu ideelised ja teostuslikud aspektid leiavad tantsupidude protsessis tähelepanu, mis heidetakse kõrvale ja miks? Artikli aluseks on minu tantsuetnograafilised välitööd aastatel 2008-2015 kahes osaliselt kattuvas tantsumaailmas: nendeks on pärimuslik tantsimine ja rahvatantsuharrastus, kusjuures
more » ... e hõlmab tänapäeva Eestis üsna möödapääsmatult ka osalemist tantsupidudel. Uurimus näitas, kuidas meie ise -pidude loojad, osalejad ja vaatajad -tantsupidude protsessi käigus hoides kujundame ka neid institutsionaalse tõe režiime, mis teinekord jätavad varju alternatiivsed, kuigi omakultuuri säilitamisel ja edendamisel samuti olulised teadmised.
doi:10.7592/mt2016.63.kapper fatcat:x3wsxjabevamxhrb4yr7auve4q