ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СХІДНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ У СІН ЯК МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВЕРИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ

Ihor Fed, Kateryna Hordieieva
2019 Profesìonalìzm Pedagoga: Teoretičnì j Metodičnì Aspekti  
І. ФЕДЬ, К. ГОРДЄЄВА До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події ____________________________________________________________________________________ Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. -Вип. 10. -Слов'янськ, 2019. 175 УДК 796.41:615.825 ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СХІДНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ У СІН ЯК МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВЕРИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ Ігор
more » ... Федь доктор філософських наук, професор, зав. каф. теоретичних, методичних основ фізичного виховання та реабілітації ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна ORCID ID 0000-0001-5575-7025 igorfed39278@gmail.com Катерина Гордєєва кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання та реабілітації ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна Анотація. У статті розглянуто концепт У-сін П'ять елементів. Докладна розвідка щодо теоретичних принципів фільмування людського руху показує чисельні паралелі з видами східної гімнастики, які засновані на практично однакових абстрактних ідеях стосовно заперечення Руху як у тренуванні та виступі спортсмена (Стовпові вправи) так і у їхній фіксації (Бергсоновське розуміння руху «як кінематографічної ілюзії»). Звернено увагу на той факт, що в природній об'єктивній фіксації події має бути зафіксований теоретичний «Четвертий вимір» реальності С. Ейзенштейна практично здійснений А. Тарковським через «Timethrust» моделлю якого є простий симплекс. Пряме порівняння ідентичних моделей східної натурфілософії (У-Сін) та моделі об'єктивного фільмування реальності в методі А. Тарковського «Timethrust» (Симплекс) дозволяє зробити висновки про можливість теоретичного узагальнення процесу тренування в східній гімнастиці та його фіксації як симплекс-методу. Ключові слова: У-сін; східна гімнастика; фільмування руху; симплекс-метод. Постановка проблеми в загальному вигляді. У-сін П'ять елементів (五 行) -одна з родових категорій китайської культури, що визначає взаємодії І. ФЕДЬ, К. ГОРДЄЄВА До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 176 першоелементів етнічної матриці сакраментального уявлення китайського етносу про основи загальної світобудови. Широко використовується в традиційній китайській медицині, спорті, фізичній культурі, бойових мистецтвах, нумерології. Завдяки названій теорії можна описати будь-яке природне явище, до якого відносять і спортивний вишкіл як складну самокеровану систему еволюційної організації людського організму за принципами прямого та зворотного зв'язку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Один із найбільш ранніх нарисів концепції про першоелементи наведений у книзі «Речі Царств» («Ґо юй» 國語). Інший нарис міститься в каноні «Шу цзін», розділ «Хун фань» (Великий план), але послідовність У-сін, що визначено в останньому, не відповідає класичним варіантам інтеракції («породження» чи «підкорення») між елементами системи. Доба виникнення концепції У-сін є однією з невирішених проблем у сінології. Наприклад, збірка «Шу цзін» містить згадку про неї в розділі «Промова у Гань» 甘誓, але розділ (Документи Ся), що містить цей пасаж, іноді розглядають як пізнішу вставку, яка не є автентичною; літопис «Цзо чжуань» містить три посилання на вираз У-сін, але у поглядах науковців на час утворення та структуру «Цзо чжуань» існують значні розбіжності. «Цзо чжуань» та інші класичні тексти містять назви компонентів системи У-сін поряд із шостим «елементом», зерном Гу 穀: це іноді використовується як аргумент за те, що розвиток концепції У-сі був поступовим. У текстах, які були віднайдені у похованні Мавандуй (не пізніше 168 р. до н. е.), П'ять елементів подані як П'ять моральних чеснот, що плекають Ці людського тіла або П'ять видів людської діяльності. У мові сучасного китайського (комуністичного) суспільства першоелементи У-сін згадуються здебільше в негативному значенні: «П'ять шкідливих елементів» (五类分子) (поміщики, куркулі, контрреволюціонери, кримінальники, праві). Традиційний концепт У-сін П'ять елементів (五行) містить у собі п'ять класів (Дерево, Вогонь, Земля, Метал, Вода) (木火土金水), що характеризують стан і взаємозв'язок усіх чинних речей і явищ. Виникненню У-сін передує розгортання таких станів: Початковий хаос (Хуньдунь 混沌), Безмежжя (У цзі), Велика межа (Тай цзі); Інь-ян. П'яти елементам властиві два основних циклічні взаємодії: взаємопородження і взаємоподолання. Взаємопородження полягає в наступному: Дерево породжує Вогонь, Вогонь породжує Землю, Земля породжує Метал, Метал породжує Воду, Вода породжує Дерево (木 -火 -土 -金 -水). Взаємоподолання полягає в наступному: Дерево перемагає Землю, Земля І. ФЕДЬ, К. ГОРДЄЄВА До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події ____________________________________________________________________________________ Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. -Вип. 10. -Слов'янськ, 2019. І. ФЕДЬ, К. ГОРДЄЄВА До питання узагальнення досвіду східної гімнастики за допомогою теорії У-сін як методу оптимізації на прикладі верифікації спортивної події _____________________________________________________________________________ © ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
doi:10.31865/2414-9292.10.2019.182182 fatcat:w6w6a33mpbbqlennc7jgnzsfxa