BİREYSEL YATIRIMCILARIN FİNANSAL KARARLARINA DUYGUSAL ZEKANIN ETKİSİ

Aslıhan E. BOZCUK
2018 Social Sciences Studies Journal  
ÖZ Bu çalışmanın amacı Türk bireysel yatırımcılarının sergiledikleri genel yatırım davranışlarını duygusal zeka kapsamında gözlemlemektir. Duygusal zeka ölçeğini içeren, güvenilirliği daha önceki çalışmalarda test edilmiş olan bir anket sosyal ağ platformları üzerindeki yatırımcı topluluklarında paylaşılarak gönüllü katılım sağlanmıştır. Bulgular uluslararası yazındaki çalışmalarla genel olarak tutarlıdır. Yatırımcıların karar süreçlerinde sıkça duygulardan faydalandıkları görülmüştür.
more » ... rülmüştür. Özellikle erişilebilirlik kısayoluna sıkça başvurulduğu ve geçmiş tecrübelerin yatırım davranışı için önemli bir faktör olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak, olumlu bir ruh halinin karar sürecini kolaylaştırarak daha hızlı işlemesine yardımcı olduğu ve yatırımcıda iyimserliğe neden olduğu bulunmuştur. Son olarak yatırımlarında başarılı olan kişilerin bu topluluklarda tebrik edildiği ve saygı gördüğü anlaşılmıştır. Dolayısıyla, bazı yatırımcıların salt getiri sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda toplumda saygı kazanmak veya kabul görmek amacıyla da işlem yapabildikleri düşünülmektedir. Ayrıca, almak istenen risk seviyesi ile duygusal zeka arasında doğrusal olmayan bir ilişki olup çok düşük risk almak isteyen alt grup en yüksek duygusal zeka puanına sahiptir. Erkek katılımcıların risk iştahının kadınlardan daha yüksek olduğu da önceki çalışmalarla uyumlu diğer bir bulgudur. ABSTRACT The purpose of this study is to look at the general investment behaviour of the Turkish individual investors, in an emotional intelligence context. A well-established survey that includes an emotional intelligence scale was shared on online investment communities of social network platforms. The results are consistent with prior findings in the field. The findings show that emotions frequently come into play for investment decisions. There is evidence that investors often use the availability heuristic, and that past investment experience is an important factor for investment behaviour. Additionally, a positive mood is found to make the decision process faster and easier, while also leading to optimism for investors. Investors who are successful in their investments receive plenty of positive feedback from others. Therefore, it is fair to say that, some investors engage in financial trading not just to make a profit, but also to receive respect and acceptance from the public. Additionally, there is a non-linear relationship between the desired level of risk and the emotional intelligence score. The very low risk sub group has the highest emotional intelligence. Finally, as consistent with prior literature, the risk appetite of male respondents is found to be higher than females'.
doi:10.26449/sssj.763 fatcat:cduzvsratvgqzavsk64dhmduhq