Properties of Cold-curing Resins for Pattern Material

Masao Morikawa, Atsushi Yamasaki, Shizuo Toyoda, Katsuichiro Inoue, Shinichi Hattori
1981 Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi  
doi:10.2186/jjps.25.311 fatcat:u3tla5vxsjae7jj5y2t3jdyo3y