İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA ÇOK DEĞİŞKENLİ VAR-EGARCH UYGULAMASI

İsmail ÇELİK, Arife ÖZDEMİR, Semra DEMİR GÜLBAHAR
2018 Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi  
doi:10.32951/mufider.418295 fatcat:abqyl67nmfc7jbwuhcx4s5suti