CBMs Skriftserie 4 Biodiversitet i odlingslandskapet Mångfaldskonferensen 2000: Centrum för biologisk mångfald

Anna Blomberg, Anna Burman
unpublished
Centrum för biologisk mångfald (CBM) är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald som är gemensamt för SLU och Uppsala universitet. Verksamheten samordnas i ett nätverk av institutioner, organisationer och myndigheter i hela landet. Arbetet går ut på att samordna, initiera och bedriva forskning, utbildning och information med sikte på att bevara, hållbart nyttja samt restaurera biologisk mångfald i Sverige. CBM deltar också i internationella samarbeten som syftar till att lösa
more » ... ftar till att lösa problem inom biodiversitetsområdet.
fatcat:ocnhan4rdze5fhvqvylyinnekm