Free autologous fat in spine surgery to prevent adhesion, cicatrisation, and cerebrospinal leakage. Assessment of the practical side of this method
Zastosowanie wolnego autogennego płata tłuszczowego w zapobieganiu bliznowaceniu i uszczelnianiu płynotoku. Praktyczna ocena metody

Jarosław Andrychowski, Farag Abaaslam
2020 Studia Medyczne  
Autogenic free fat tissue (FFT) is widely used in neurosurgery. Since the 1960s, there has been discussion on the usefulness of fat graft in spinal surgery. Unfortunately, fat undergoes atrophy, fibrosis, and rebuild, and up to 55% of primary volume disappears. This review focuses on the following aspects: development of radiological assessment, evaluation of morphological changes, and the influence of fat graft on outcome. Fat graft in the spinal canal disappears after degeneration processes.
more » ... igh amounts of collagen in the studied tissue and proliferation of blood vessels were observed. Use of fat as a filler and dural sac sealer is well grounded; however, the prevention of scar formation is uncertain. The use of fat does not eliminate adhesion and scar formation near the dural sac. Meanwhile, as the results of the discussed studies show, routine use of fat graft in prevention of scar formation cannot be justified. Streszczenie Autogenny przeszczep tkanki tłuszczowej (FFT) jest szeroko stosowany w neurochirurgii. Od lat 60. ubiegłego wieku toczy się dyskusja dotycząca przydatności przeszczepu płata tłuszczowego w chirurgii kręgosłupa. Obserwacje wskazują, że przeszczep ulega atrofii, włóknieniu oraz przebudowie, zanik objętości graftu może wynosić nawet do 55%. W analizie skupiono się na metodyce oceny radiologicznej, ocenie morfologii przeszczepu oraz możliwym wpływie leczenia w chorobie degeneracyjnej kręgosłupa na efekt kliniczny. Stwierdzono, że graft tkanki tłuszczowej zanika i degeneruje, pojawia się także włóknienie i proliferacja naczyń w obrębie przeszczepu. Zastosowanie FFT w postaci tkanki wypełniającej defekty kosmetyczne lub uszczelniacza worka oponowego w płynotoku jest ugruntowane, natomiast jego rola w zapobieganiu bliznowaceniu jest niepewna. Nie istnieje zalecenie dotyczące stosowania graftu tkanki tłuszczowej jako rutynowego postępowania w zapobieganiu bliznowaceniu w chirurgii kręgosłupa. Free autologous fat in spine surgery to prevent adhesion, cicatrisation, and cerebrospinal leakage. Assessment of the practical side of this method Medical Studies/Studia Medyczne 2020; 36/3
doi:10.5114/ms.2020.99548 fatcat:yfcv2frpdfcr5eofs4u2s4iwbi