La presumpció d'innocència en una inestable sentència llatina

Javier Ramia
2017 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari és una cèlebre sentència llatina, transmesa per Ulpiano, que plasma la idea general que és subjacent a la presumpció d'innocència. La màxima se cita amb certa freqüència en els treballs que tracten aquest particular, i sovint es fa amb variants incorrectes des d'un punt de vista lingüístic. En aquest article ens proposem adonar-nos-en de les principals vacil·lacions trobades en treballs especialitzats i exposar, en la
more » ... s i exposar, en la mesura possible, algunes de les raons que les motivarien.
doi:10.2436/rld.i67.2017.2871 doaj:bc679a9f2bbb42e1b6dda7b6ea557240 fatcat:ig6m7kt5tza2fj46j2fyf3bjly