ANKARA KIZIL GEYİK (Cervus elaphus, LINNEAEUS 1758) POPULASYONLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER

Servet ULUTÜRK
2019 Bartın Orman Fakültesi Dergisi  
Öz Ankara Beypazarı ilçesine bağlı Sekli ve Hırkatepe köyleri civarında kızıl geyiklerin tespit edildiği 7 farklı gözlem alanında türün yavrulama ve üreme dönemleri dikkate alınarak Mayıs-Ekim 2015 aylarında izleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları ile yapılan gözlemlerde toplam 68 birey doğrudan fotoğraflanarak veya kurulan foto kapan ile görüntülenmiştir. Gözlem alanlarında foto kapan ile 356 kızıl geyik kaydı elde edilmiş ve çalışmada başarı oranı 2,52 fotoğraf/100 foto
more » ... ğraf/100 foto kapan-gün değeri olarak hesaplanmıştır. Mayıs ayında geyiklerin foto kapan yakalanma oranı oldukça fazlayken bu oran Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yok denecek kadar azalmıştır. Yapılan bu çalışmalar ile türün popülasyon eğilimi dışında türü tehdit eden faktörlerde ele alınmıştır. Abstract This study were carried out from May to October 2015 by taking into consideration of the reproductive and breeding seasonality in deer. Red deer were observed at seven different stations detected around Sekli and Hırkatepe villages' district to Beypazarı, Ankara. A total of 68 individuals were photographed directly or photographed with established camera traps. In the observation areas, 356 red deer recordings were obtained with camera traps and the success rate in the study was calculated as 2.52 photographs/100 camera traps-day values. In May, while the red deer records were quite high, this rate has been reduced in June, July and August. The population trends and threatening factors of deer have been taken up by the study.
doi:10.24011/barofd.372643 fatcat:tgznppqyf5c5vnbvmklithlyge