Optics in Computing: From Photonic Network-on-Chip to Chip-to-Chip Interconnects and Disintegrated Architectures

Theonitsa Alexoudi, Nikolaos Terzenidis, Stelios Pitris, Miltiadis Moralis-Pegios, Pavlos Maniotis, Christos Vagionas, Charoula Mitsolidou, George Mourgias-Alexandris, George T. Kanellos, Amalia Miliou, Konstantinos Vyrsokinos, Nikos Pleros
2019 Journal of Lightwave Technology  
doi:10.1109/jlt.2018.2875995 fatcat:gxlflc7gfjfqrd7f3efmoiq3uy