ENFORCED DISAPPEARANCES IN EASTERN UKRAINE
Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć

Małgorzata Myl
2016 Acta Iuris Stetinensis  
Streszczenie Od 2014 roku we wschodniej ukrainie (rejon Doniecka i Ługańska) dochodzi do poważnych naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. najpoważniejszym problemem jest rosnąca liczba niewyjaśnionych zaginięć. W sierpniu 2015 roku ukraina przystąpiła do Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, a tym samym przyjęła na siebie szereg zobowiązań. W październiku 2016 roku Ministerstwo sprawiedliwości ukrainy
more » ... wiło projekt ustawy, który odnosi się do zagadnienia wymuszonych zaginięć. Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na analizie proponowanych rozwiązań oraz próbie oceny, czy zawarte w niej regulacje choć częściowo rozwiązują problemy prawne dotyczące wymuszonych zaginięć na ukrainie. Słowa kluczowe: wymuszone zaginięcia, wschodnia ukraina, Donbas, zmiany w wewnętrznym prawie ukraińskim Wprowadzenie Prowadzone od 2014 roku działania zbrojne w rejonie Doniecka i Ługańska powodują wiele problemów natury prawnej i społecznej. Jedną 1975 r. następnie w 1975 roku do problemu wymuszonych zaginięć odniosło się Zgromadzenie Ogólne OnZ w związku z sytuacją w chile -rezolucja ZO OnZ 3448 (XXX) z 9 grudnia 1975 roku. są to przykłady, kiedy pojęcie (choć jeszcze niezdefiniowane) pojawiało się w dokumentach OnZ. 5 rezolucja ZO OnZ 3448 (XXX) z 9 grudnia 1975 r., par. 2c. 6 rezolucja ZO OnZ 32/118 z 16 grudnia 1977 r., par. 2.
doi:10.18276/ais.2016.16-08 fatcat:qsqjsil5mndf5jzq5fwmeynvo4