A new look on vitamin D – role in oncological disorders
Spojrzenie na witaminę D w aspekcie chorób nowotworowych

Eleonora Mess, Wiktoria Pająk, Maciej Ornat
2019 Medycyna Paliatywna  
1 Zakład Onkologii i Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu S t r e s z c z e n i e Związki z grupy witaminy D należą do substancji organicznych rozpuszczalnych w tłuszczach o budowie sekosteroidowej. Receptory dla witaminy D znajdują się w wielu tkankach i narządach organizmu, w związku z czym wykazuje ona działanie
more » ... e, wpływając na funkcjonowanie całego organizmu, a także modulując przebieg wielu chorób. Kalcytriol oddziałuje na komórki organizmu za pomocą dwóch mechanizmów: genomowego i pozagenomowego. Wyniki wielu badań sugerują istnienie związku między stężeniem witaminy D w organizmie a występowaniem i przebiegiem chorób nowotworowych, m.in. raka gruczołu sutkowego, raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego czy czerniaka złośliwego. Ponadto witamina D pełni kluczową rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, a jej niedobory mogą przyczyniać się do schorzeń układu ruchu, oddechowego i sercowo-naczyniowego. Słowa kluczowe: witamina D, choroby nowotworowe. A b s t r a c t Molecules from vitamin D group belong to organic, lipid-soluble substances classifed as secosteroids which are characterized by cleavage of the B ring of the core structure. Vitamin D receptors are localized on cells in many different types of tissues and organs which makes vitamin D has pleiotropic functions and influences on functioning of whole body and modifies course of different diseases. Calcitriol affects the biology of cells with two different pathways: genomic and non-genomic actions. Results of many surveys suggest the correlation between vitamin D concentration and risk of many different tumors. Vitamin D deficiency can play role in breast cancer, prostate cancer, colorectal cancer or malignant melanoma. Furthermore, vitamin D is crucial for calcium and phosphate homeostasis and it's deficiency may cause musculoskeletal, cardiovascular and respiratory disorders.
doi:10.5114/pm.2019.83841 fatcat:pfqt47q52rhcre4xhlndv2kldu