Seducidas y abandonadas. El incumplimiento de la palabra de matrimonio en el Alt Urgell (s. XVII)

Carmen Xam-mar Alonso
2021 Pedralbes  
Seduïdes i abandonades. Les falses promeses de matrimoni a l'Alt Urgell (segle XVII)Aquest article planteja un primer estudi d'orientació microhistòrica i qualitativa de l'estupre a l'Alt Urgell, als Pirineus catalans, a partir de tretze processos judicials del tribunal secular i senyorial del capítol catedralici d'Urgell, al segle XVII. Analitzarem seduccions, promeses de matrimoni o de dotació amb accés carnal, desistiments de la paraula donada en la més estricta intimitat i estratègies
more » ... nes, judicials o no, orientades a forçar el compliment d'aquests contractes o a obtenir compensacions per la pèrdua de la seva honra. Donarem veu als protagonistes i als entorns veïnals que ens parlen de violència sexual, relacions de gènere, desigualtats socials i sentit de l'honra des de la perspectiva dels usos i els costums comunitaris. Així, releguem a un segon pla la visió que la tradició jurídica romana, el dret canònic i els tractats morals defensaven sobre aquestes qüestions. Paraules clau: estupre, assetjament sexual, violència econòmica, infrajustícia, Pirineus.
doi:10.1344/pedralbes2021.41.5 fatcat:nyhr7lomybgshaartox6fpw24y