Endemik Kaba Navruz Bitkisinin (Iris galatica Siehe) In Vitro Çoğaltımı

Satı UZUN, Ali İrfan İLBAŞ, Arif İPEK, Erman BEYZİ, Serkan URANBEY, Neşet ARSLAN
2016 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu çalışma kapsamında, endemik Iris galatica türünün in vitro çoğaltılması için bir protokol geliştirilmiştir. Bu amaçla Iris galatica türüne ait olgunlaşmamış embriyolar ve in vitro gelişen sürgünlerden elde edilen yapraklar farklı konsantrasyon ve kombinasyonlarda thidiazuron (TDZ), 6-benzilaminopurin (BAP) ve α-naftalenasetik asit (NAA) içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Eksplant başına olgunlaşmamış embriyolardan 4.85, yapraklardan ise 3.04 adet sürgün
more » ... lde edilmiştir. Rejenere olan sürgünler 3-5 cm uzunluğa ulaştığı zaman köklendirmeye alınmıştır ve en iyi köklenme 1 mg/l IBA veya 1 mg/l NAA içeren ortamlardan elde edilmiştir. Abstract In this study, a protocol for in vitro propagation of endemic Iris galatica species was developed. For this purpose, immature embryo and leaf explants of I. galatica were cultured on Murashige ve Skoog (MS) media supplemented with various concentrations and combination of thidiazuron (TDZ), and α-naphthalenacetic acid (NAA). 4.85 shoot per embryo and 3.04 shoot per leaf explant were obtained. 3-5 cm rejenerated shoots were rooted and the best medium for rooting was obtained from 1 mg/l IBA or 1 mg/l NAA.
doi:10.21566/tbmaed.01228 fatcat:aicykdoqyvghbpeimfhfoc7iri