ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

Віта Безлюдна
2016 Порівняльно-педагогічні студії  
У статті розкрито особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Франції та Німеччині. З'ясовано роль вищих навчальних закладів у підготовці майбутніх учителів до професійної діяль-ності. До основних типів зарубіжних навчальних закладів, де здійснюється підготовка майбутніх учителів іноземних мов, належать: університети, вищі педагогічні школи або нормальні школи (Франція), університети, загальні вищі школи, вищі педагогічні школи, спеціалізовані коледжі (Німеччина).
more » ... і (Німеччина). Наголошено на ролі інформаційних технологій у підготовці фахівців різних рівнів та спеціальностей. Визначено, що професійна підготовка у Франції та Німеччині має свою специфіку.
doi:10.31499/2306-5532.1.2016.112777 doaj:e9a619c86dc3482d9e98dbc34d9eb6de fatcat:ufxoln4nszbubjnonwqrmxdobi