ULOGA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE U PRIKUPLJANJU MEĐUNARODNIH DONACIJA ZA PROTUMINSKO DJELOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Davor Kolenda, Mag Ekonomije, Pravnik
unpublished
Sažetak Protuminsko djelovanje je relativno nova djelatnost, proizašla u velikoj mjeri nakon produkta 'Hladnog rata'. To je mnogostrana aktivnost u čijem središtu je opasnost od velikih površina koje su zagađene minama ili se sumnja da su zagađene minama ili drugim eksplozivnim ostacima iz rata. Procjenjuje se da je oko 20.000 žrtava mina godišnje u svijetu. Bosna i Hercegovina spada u zemlje koje nemaju dovoljno sredstava za rješavanje ovoga problema, koji postaje sve izraženiji u vrijeme
more » ... niji u vrijeme smanjene aktivnosti potencijalnih donatora. U razdoblju smanjenih međunarodnih donacija i nemogućnosti Bosne i Hercegovine da izdvoji sredstva za protuminske akcije, potrebno je iznaći metode kojim bi se osigurala nedostajuća sredstva za učinkovitije izvođenje radova humanitarnog razminiranja, i to međusobno koordiniranim aktivnostima, te utjecajem gospodarske diplomacije, Povjerenstva za razminiranje u BiH, donatora i izvođača radova. Osnovni zadatak istraživanja u ovom radu je da se odrede realne mogućnosti gospodarske diplomacije (na naučno zasnovan način) u prikupljanju donatorskih sredstava za humanitarno razminiranje u Bosni i Hercegovini. Ključne riječi: gospodarska diplomacija, protuminska akcija, donacija, humanitarno razminiranje. UVOD Godine rata ostavile su u velikom broju zemalja milijune rasutih i neregistriranih nagaznih mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS). Regionalni ratovi u Africi, Europi i Južnoj Americi tijekom osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća razvili su milijune konvencionalnih mina bez restrikcija u korištenju i bez obilježavanja. Trenutna priroda rata i terorizma stavlja ovu prijetnju izravno na prag ljudske zajednice. Muškarci, žene i, posebno, djeca čine većinu sudionika svih nesreća protuminskog djelovanja u stanju mira. Uz tisuće ozljeda i smrtnih slučajeva od nagaznih mina, i druga sredstva sprječavaju poljoprivrednike u korištenju velikih dijelova plodne zemlje, zdravstveni sustav je pretrpan uslijed strašnih ozljeda koje nanose, a sve to blokira razvoj vitalne infrastrukture, strana ulaganja i razvoj u mnogim zemljama kojim je taj razvoj od neprocjenjive važnosti. Pošto su nespremne suočiti se s tim problemima, države koje se oporave od rata, sa siromašnom socijalnom i političkom strukturom, trpe, nažalost, najveću štetu. Protuminska djelovanja su relativno nova djelatnost, proizašla u velikoj mjeri nakon produkta 'Hladnog rata'. To je mnogostrana aktivnost u čijem središtu je opasnost od velikih površina koje su zagaĎene minama ili se sumnja da su zagaĎene minama ili drugim eksplozivnim ostacima iz rata. Procjenjuje se da je oko 20.000 žrtava mina godišnje u svijetu (Lisica,6;9). 1 Davor Kolenda, mag. ekonomije, dipl. pravnik: Dolon d.o.o. Kneza Branimira 12, 20350 Metković, Republika Hrvatska, kolendadavor@hotmail.com.
fatcat:wsif2vciffa5xkhfuommacb44q