Manipulacyjne wykorzystanie słowa park w nazwach osiedli mieszkaniowych

Marzena Makuchowska
2020 Prace Językoznawcze  
Artykuł opisuje częste obecnie zjawisko wykorzystywania w celach komercyjnych słowa park w nazwach obiektów miejskich, głównie osiedli mieszkaniowych. Nazwy te łudzą obietnicą życia w korzystnych warunkach, przesłaniając fakt, że ich budowanie nieodłącznie wiąże się z uszczuplaniem terenów zielonych w mieście. Firmy deweloperskie przenoszą na tworzone przez siebie nazwy wysoce pozytywne asocjacje, jakie wywołuje tradycyjnie rozumiany park, pierwsza część artykułu przedstawia więc treści
more » ... zne, które składają się na to pojęcie. Część druga pokazuje, w jaki sposób deweloperzy uzasadniają swe nazwy, kreując ich związek z realnymi cechami lokalizacji lub architektury osiedli, a także łącząc wyraz park z innymi jednostkami leksykalnymi o pozytywnych konotacjach. W konsekwencji słowo park traci na precyzji i samodzielności semantycznej, co otwiera drogę nieporozumieniom, ale także manipulacji i przemocy komunikacyjnej.
doi:10.31648/pj.5242 fatcat:lwes2xaj6bcp3e4tulki3yrui4