Effects of Dietary Olive Pomace Oil on Growth Performance, Some Immune Parameters and Disease Resistance (Lactococcus garvieae) of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Ebru YILMAZ, Ekrem Şanver ÇELİK, Sebahattin ERGÜN, Sevdan YILMAZ
2020 Journal of anatolian environmental and animal sciences  
Öz: Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerine prina yağı ilavesinin balıkların büyüme performansı, bazı kan parametreleri ve hastalık direnci üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede, ortalama ağırlığı 12,10±0,13 g olan 360 adet gökkuşağı alabalığı kullanılmıştır. Denemede kontrol grubu, prina grubu 1 (%12 balık yağı + %4 prina yağı), prina grubu 2 (%8 balık yağı + %8 prina yağı) ve prina grubu 3 (%4 balık yağı + %12 prina yağı) deneme grupları olmak üzere toplamda 4
more » ... up oluşturulmuştur. Balıklar deneme yemleri ile 60 gün beslenmişlerdir. Yeme eklenen farklı oranlardaki prina yağının balıkların büyüme performansında herhangi bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Prina yağı genel olarak serum biyokimyası parametreleri üzerinde olumsuz bir etki göstermemiştir. Araştırma sonuçlarımızda %4 prina yağının yemlere ilavesi ile balıkların bağışıklık parametrelerinin ve Lactococcus garvieae' a karşı direncinin arttığı belirlenmiştir. Abstract: The present study investigated the effects of supplementation pomace oil on growth performance, some immune parameters and disease resistance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). In trial, 360 rainbow trout, which had average weight of 12.10 ± 0.13, was used. In the experiment, totally 4 group were formed including control group, pomace group 1 (12% fish oil + 4% olive pomace oil), pomace group 2 (8% fish oil + 8% olive pomace oil) and pomace group 3 (4% fish oil + 12% olive pomace oil). Fish were fed with the experimental diets for 60 days. It was observed that olive pomace oil in different ratios added to the diet did not cause any difference in the amount of growth parameters in fish. Olive pomace oil did not have a negative effect on serum biochemistry and immunological parameters. These results indicate that olive pomace oil supplementation significantly increased the immune responses and makes O. mykiss more resistant to infection by L. garvieae.
doi:10.35229/jaes.798086 fatcat:ib5sdh3iufhhjprdoaf7trniq4