Anderson i els mitjans. La força de les "comunitats imaginades"

Enric Castelló
2016 Debats. Revista de cultura, poder i societat  
RESUM Aquesta és una nota breu sobre la influència de Benedict Anderson en els estudis sobre els mitjans de comunicació, i més específicament del seu concepte de "comunitats imaginades". L'autor fa una revisió divulgativa del concepte en relació amb la construcció nacional a través dels mitjans de comunicació. El text anota els motius claus que van donar volada a les idees d'Anderson entre els estudiosos dels mitjans, així com els raonaments que van ser menys debatuts o obviats. L'article vol
more » ... r un tribut a la figura del teòric i les seues idees entorn la identitat nacional, el poder de la cultura i dels mitjans de comunicació. Paraules clau: Mitjans de comunicació, comunitat imaginada, Benedict Anderson, nacionalisme, consciència nacional ABSTRACT. Anderson and the media. The strength of "imagined communities" This is a brief note on Benedict Anderson's influence and more specifically, on his concept of 'Imagined Communities' and its impact on the media. The author reviews the concept in relation to national construction through the media, noting key reasons why Anderson's ideas either took hold or were passed over. The text pays tribute to Anderson's remarkable contribution to the theory of and ideas on national identity and the sway held by culture and media in fostering this identity.
doi:10.28939/iam.debats.130-1.7 fatcat:orewt7jttzgbrhlui5fylssibi