IMPACT OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE SELECTED ELEMENTS ON THE EFFICIENCY OF AIR TRANSPORT
WPŁYW WYBRANYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA TRANSPORT LOTNICZEGO

Łukasz ORŁOWSKI, Magdalena MODRZEWSKA
2020 Systemy Logistyczne Wojsk  
Przewozy lotnicze są najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Z uwagi jednak na wysokie koszty środków transportu, infrastruktury oraz paliwa, skomplikowane procedury obsługi i bezpieczeństwa są jednocześnie jedną z najdroższych. Dążeniem przewoźników jest podjęcie działań mających na celu minimalizacje kosztów własnych i maksymalizację zysków. W transporcie lotniczym działania te sprowadzają się do zmian w zakresie infrastruktury transportu, czyli wprowadzania nowoczesnych,
more » ... ania nowoczesnych, zużywających mniej paliwa i zabierających na pokład więcej pasażerów lub towaru samolotów oraz uproszczenie i skrócenie procedur obsługi w reżimie czasu.
doi:10.37055/slw/133862 fatcat:2mc5cu4rprf3nbrlht72zyx23u