A Simple and Cheap Ultrasound-Assisted Microextraction Procedure For Extraction of Tartrazine in Soft Drinks and Foodstuff

Nail ALTUNAY
2019 Cumhuriyet Science Journal  
In this study, a simple and cheap ultrasound-assisted ionic liquid-based floating organic droplets microextraction (UA-IL-FODME) has been proposed for spectrophotometric determination of synthetic food dye (tartrazine) in soft drinks and food samples. 1-Octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [C8MIM][BF4] and 1-octanol were used as the extraction solvent and dispersant solvent, respectively. The method is based on extracting the tarrazine to the ionic phase with the help of ultrasonic
more » ... of ultrasonic effect at pH 5.5. Some experimental variables (pH, ionic liquid amount, type and volume of dispersive solvent, and ultrasonic conditions) were studied and optimized in detail. In optimum conditions, some analytical parameters of the method were as follows. Operating range, limit of detection, preconcentration factor, recovery % and RSD % values were 10-700 µg L-1, 3.2 µg L-1, 75, 94.7-104.7% and 2.7%, respectively. Following comprehensive validation studies, the recommended method was successfully applied to the extravasation and determination of tartrazine in soft drinks and foodstuff. Özet. Bu çalışmada, basit ve ucuz ultrason destekli iyonik sıvı bazlı yüzer organik damlacıklar mikroekstraksiyonu (UA-IL-FODME), sentetik yiyecek boyalarının (tartrazin), alkolsüz içeceklerde ve gıda ürünlerinde spektrofotometrik olarak belirlenmesi için önerilmiştir.1-Oktil-3-metilimidazolyum tetrafloroborat [C8MIM] [BF4] ve 1-oktanol sırasıyla ekstraksiyon çözücü ve dağıtıcı çözücü olarak kullanılmıştır. Yöntem, pH 5.5'te tarrazin 'in iyonik faza ultrasonik etki yardımıyla özütlenmesine dayanır. Bazı deneysel değişkenler (pH, iyonik sıvı miktarı, dispersiv çözücü çeşidi ve hacmi ve ultrasonik koşullar) çalışıldı ve ayrıntılı olarak optimize edildi. Optimum koşullarda, yöntemin bazı analitik parametreleri aşağıda özetlenmiştir. Çalışma aralığı, seçme sınırı, ön konsantrasyon faktörü, geri kazanma yüzdesi ve %BBS değerleri sırasıyla 10-700 µg L-1, 3.2 µg L-1, 75, % 94.7-104.7 ve % 2.7 idi. Kapsamlı validasyon çalışmalarının ardından, önerilen yöntem, alkolsüz içecekler ve gıda maddelerinde tartrazininekstraksiyonu ve tayinine başarıyla uygulanmıştır.
doi:10.17776/csj.499721 fatcat:zva4iln765hn3mwuep2ncsaspm