Multiple IgH Isotypes Including IgD, Subclasses of IgM, and IgY Are Expressed in the Common Ancestors of Modern Birds

Binyue Han, Hui Yuan, Tao Wang, Bo Li, Li Ma, Shuyang Yu, Tian Huang, Yan Li, Dongming Fang, Xiaoli Chen, Yongsi Wang, Si Qiu (+11 others)
2016 Journal of Immunology  
doi:10.4049/jimmunol.1600307 pmid:27183632 fatcat:b355fzsi6za2dab6mrw7nsnpmm