Om at stave et ord, når dele af retskriften er indlært: En dansk stavemaskine styret af sandsynligheder

Preben Kihl
2017 Skandinaviske Sprogstudier  
Under stavningen af ord, hvis retstavning er ukendt for den stavende, styres sammenkoblingen mellem lyde og bogstaver i komplicerede stavesystemer af sandsynligheder. Nærværende undersøgelse søger at identificere disse sandsynligheder for dansk på grundlag af stavefejlene i Noesgaards (1945) meget store datamateriale fra en københavnsk børnepopulation. En reanalyse af hans data viser, at der i typiske danske valg mellem to muligheder, f.eks. mellem bogstaverne ø eller y for lyden [ø] eller
more » ... yden [ø] eller mellem +/- stumt h foran [v], generelt forekommer lige mange fejl af hver type. Andre sammenhænge mellem lyde og bogstaver giver ikke anledning til stavefejl, f.eks. de initiale lukkelydes og de snævre vokalers bogstavering. På dette grundlag opstilles en dansk, stokastisk stavemaskine med sandsynlighederne 0,5 : 0,5 og 1 : 1. Det påvises, at de fundne fejlhyppigheder næppe er korreleret med bogstavhyppighederne i danske børnetekster.
doi:10.7146/sss.v8i1.25760 fatcat:nviq4s2ynja33loehuf7rov6mi