RECLAMATION OF INFORMATION AND DOCUMENTS, NECESSARY FOR PERFORMING A NOTARIAL DEED

V.V. Barankova
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
В.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Статтю присвячено дослідженню правил витребовування нотаріусом відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, як складового елементу принципу обґрунтованості нотаріальних актів, а також з'ясуванню підстав та умов вчинення такої дії нотаріусом. Установлено, що реалізація зазначених повноважень нотаріуса досить часто набуває дискусійного тлумачення через недосконалість
more » ... ого нотаріального законодавства. Обґрунтовується, що принципової різниці між документами й відомостями в нотаріальному провадженні не існує і вони можуть бути об'єднані терміном «документи». Установлюються підстави для реалізації повноважень нотаріуса щодо витребування документів і наголошується на необхідності диференціації порядку витребування залежно від суб'єктів, в яких така інформація витребується (зацікавлені особи, які є учасниками нотаріальної дії, або особи, які не беруть участь у нотаріальній справі). Висновується, що неподання документів зацікавленими учасниками нотаріального процесу є невиконанням ними своїх процесуальних обов'язків, а наслідком у такому разі може бути тільки відмова у вчиненні нотаріальної дії. З'ясовується зміст повноважень нотаріуса щодо витребування документів й визначаються умови, за яких реалізація таких повноважень має розглядатися як обов'язок нотаріуса. Передусім це обставини, за яких зазначені документи не перебувають в учасників нотаріальної дії та не можуть бути ними подані через наявність певних перешкод об'єктивного чи суб'єктивного характеру, але водночас зацікавлені особи виявляють ініціативу або не заперечують проти таких дій нотаріуса. Різновидом правової ситуації, коли в нотаріуса виникає обов'язок щодо витребування відомостей, можна вважати й необхідність використання відомостей єдиних і державних реєстрів. Невиконання такого обов'язку свідчить про порушення нотаріусом вимог закону. Крім того, обов'язок витребувати документи-докази може виникнути в нотаріуса й у випадку, коли надані зацікавленими особами документи-докази містять суперечливі дані, що перешкоджає встановленню справжніх обставин нотаріальної справи. Розглядаються правові наслідки неподання документів для вчинення нотаріальної дії та пропонується виключити з їх кола зупинення нотаріальної дії. Сформульовано пропозиції щодо змін у нотаріальному законодавстві, враховуючи необхідність законодавчого визначення підстав, порядку й процесуального оформлення витребування документів нотаріусом, а також унормування наслідків неподання документів і відповідальності за невиконання вимог нотаріуса. Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, нотаріальний процес, принцип обґрунтованості нотаріальних актів, права та обов'язки нотаріуса, витребовування документів нотаріусом.
doi:10.32782/2524-0374/2021-7/11 fatcat:rwaurg3j7nafpg4zdegvpmnhyy