Η επιείκεια στο σχολείο κατά την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή:

Πλουμιστή Αχιλλέα Γεωργιάδου
2008
Ο αδύναμος κατά χαρακτήρα και πνευματική ζωή άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος πάσχων και ασθενής που έχει ανάγκη κατανοήσεως, συμπάθειας και συμπαράστασης. Ο αυστηρός, αυταρχικός και άκαμπτος παιδαγωγός σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να αγγίξει την ψυχή των αδύναμων μαθητών. Ο θυμός σκοτίζει τη διάνοιά του και η συνεργασία μαζί τους είναι αδόκιμη. Η επιείκεια με την έννοια της χριστιανικής αρετής, όπως προβάλλεται από τους Ι. συγγραφείς με τις προϋποθέσεις της εγκράτειας, της
more » ... μονής, της μακροθυμίας, της πραότητας της συγχώρεσης και της διάκρισης είναι αποτέλεσμα μιας βαθειάς συγκροτημένης σκέψης και φυσική εκδήλωση της αγάπης. Η επιείκεια δίνει μια προσωποκεντρική ώθηση στη σύγχρονη παιδαγωγική, που αισιοδοξεί πως με την κατανόηση, την αποδοχή και την κατάλληλη συναισθηματική ατμόσφαιρα θα βελτιώσει την ποιότητα των σχέσεων στο σχολείο και θα περιορίσει την εμφάνιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών.
doi:10.26262/heal.auth.ir.112667 fatcat:dwl4lpclx5asvld7tsd2lgxckq