Az európai uniós finanszírozású operatív programokhoz kapcsolódó 2019 I. félévi közbeszerzési eljárások adatai

László Varga
2020 Közbeszerzési Értesítő Plusz  
Címszavak: statisztika, közbeszerzés, eljárásrend, európai uniós támogatás, operatív program2 2019 I. félévében az összes eredményesen 1 zárult közbeszerzési eljárás 42,6%-a (2074 db) kötődött európai uniós támogatáshoz 2 , ami az eljárások értékét tekintve 32,4%-ot jelentett (541,5 Mrd Ft). Ezen eljárásokon belül a kkv-k 94,1%-ban voltak nyertes ajánlattevők, ami a közbeszerzések értékét tekintve 63,8%-os (345,4 Mrd Ft) hányadot jelentett. Az EU-s finanszírozáshoz kapcsolódó eljárások több,
more » ... t felét (60,8%) a regionális/helyi szintű ajánlatkérők bonyolították le (158,8 Mrd Ft értékben), 16,3%át pedig a támogatott szervezetek (93,6 Mrd Ft értéket alkotva), nem sokkal megelőzve az egyéb ajánlatkérők 13,4%-os arányát (amelyekhez 91,4 Mrd Ft tartozott). A közjogi szervezetek, a közszolgáltatók, és a központi szintű ajánlatkérők az EU-s finanszírozású eljárások értékének hozzávetőleg azonos hányadát alkották (egyenként 12%-ot), miközben együttesen hozzájuk tartozott az európai uniós forrást felhasználó közbeszerzések körülbelül tizede (9,5%). Az 1. táblázatban operatív programok szerint vizsgálva az adatokat látható, hogy 2019 I. félévében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódott a legtöbb EU-s finanszírozású eljárás, ezt követte a Vidékfejlesztési Program (VP) és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP). Az imént felsorolt három kezdeményezés együttesen alkotta 2019 I. félévében az EU-s támogatást tartalmazó eljárások 70,8%-át, a közbeszerzések értéke alapján ugyanakkor 39,5%-os arányt tettek ki. A Környezeti és 1 Az adatok nem tartalmazzák azon eljárásokat, amelyek keretmegállapodás megkötésére irányultak. 2 Az erre vonatkozó adatok -amelyek az eredménytájékoztató hirdetményekben található "a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos" mező alapján -azt mutatják, hogy a közbeszerzések összértékének mekkora részéhez kapcsolódott európai uniós forrás (az adatok tehát nem a közbeszerzési eljárásokban felhasznált európai uniós források támogatási intenzitását mutatják). Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) eljárásainak értéke volt a legnagyobb (162,2 Mrd Ft, 30%-os hányadot alkotva), miközben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP) kötődött a második legmagasabb értékarány (19,9%, 107,7 Mrd Ft). Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) az eljárások értékének mindössze 5,7%-a tartozott, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pedig a közbeszerzések száma és értéke alapján is relatív kis hányadot tett ki 2019 I. félévében.
doi:10.37371/kep.2020.2.4 fatcat:oh2ga3n6jvgwbhbfjpl52ssvse