Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesną interwencją terapeutyczną

Ewa Boksa, Aneta Poczęta
2018
ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami wieku Rozwojowego, centrum Medyczne zdrowie, kielce **ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami wieku Rozwojowego, centrum Medyczne zdrowie, kielce Funkcje orofacjalne u dzieci z asymetrią ułożeniową objętych wczesną interwencją terapeutyczną ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3041-8283; https://orcid.org/0000-0001-6641-5928 StReSzCzenIe Zdiagnozowanie asymetrii posturalnej u dzieci nie zawsze
more » ... owi bezpośrednią przyczynę opóźnień w rozwoju mowy, natomiast może doprowadzić do spowolnienia w rozwoju motorycznym. Wyniki przeprowadzonych badań fizjoterapeutycznych oraz logopedycznych wskazują, że u dzieci rehabilitowanych w ramach wczesnej interwencji asymetria ułożeniowa na dalszych etapach rozwoju psychoruchowego nie wpływa negatywnie na funkcje orofacjalne. Warto jednak zaznaczyć, że dzieje się tak u dzieci, u których w wyniku rehabilitacji nie wystąpił opóźniony rozwój motoryczny. U dzieci z asymetrią posturalną podjęcie wczesnej interwencji niweluje zagrożenie dotyczące niewłaściwego oddychania, połykania oraz mówienia. Natomiast u tych pacjentów, u których pomimo systematycznej rehabilitacji posturalnej utrzymały się dysfunkcje w sferze orofacjalnej, istniały jeszcze inne czynniki zakłócające funkcje rozwojowe. Słowa kluczowe: funkcje orofacjalne, asymetria posturalna, rozwój mowy SUMMARY The results of physiotherapeutic and speech therapy tests indicate that in children rehabilitated as part of early intervention, postural asymmetry at the later stages of psychomotor development does not adversely affect the orofacial functions. It is worth noting, however, that this happens in
doi:10.24335/z5hd-an20 fatcat:hl7kwm6vnzdpbi2qjfiqmk4rqi