Acute psychological stress impairs attention disengagement toward threat-related stimuli

Yu LUO, Jingqing NIAN, Wei BAO, Jingjing ZHANG, Shouying ZHAO, Yun PAN, Shuang XU, Yu ZHANG
2020 Acta Psychologica Sinica  
doi:10.3724/sp.j.1041.2020.00026 fatcat:3x6qxkelljditnnzacejbcvzce