Paradoksalūs Platono Puotos personažai

Vytautas Ališauskas
2019 Literatūra (Vilnius)  
[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba] Straipsnyje svarstoma Platono Puotos prologo veikėjo Glaukono tapatybė ir Apolodoro vaizdavimo savitumas. Pateikiami argumentai už Glaukono sutapatinimą su Valstybės dialogo veikėju (Platono broliu). Apolodoras laikomas Antisteno sekėju ir jo literatūriniu substitutu.
doi:10.15388/literatura.2018.3 fatcat:5v775q77azbgzk25eon5cohq5e