THE EFFECT OF BINAURAL BEATS ON WORKING MEMORY CAPACITY

Jakub KRAUS, Michaela PORUBANOVÁ
2015 Studia Psychologica  
Brno 2015 ABSTRAKT Binaural beats sú definované ako auditívne percepcie, ktoré nastávajú vtedy, ak sú dva tóny jemne odlišnej frekvencie prezentované separátne do každého ucha. Pokiaľ rozdiel vo frekvenciách tónov, ktoré produkujú binaural beat, zodpovedá stavu mozgových vĺn v rozsahu alfa, tak by celková mozgová aktivita mala následne udržiavať tento stav. V práci je vyslovený predpoklad, že mozgová aktivita sa vplyvom určitého binaural beat zmení tak, že alfa vlnová aktivita bude posilnená,
more » ... a bude posilnená, čo spôsobí krátkodobé zlepšenie kapacity pracovnej pamäte (WMC). Participanti boli rozdelení do 2 skupín-jedna skupina podstúpila binaural beat stimuláciu počas počúvania zvukov mora a druhá počúvala len zvuky mora bez binaural beat stimulácie. Obe skupiny podstúpili aj 2 testy pracovnej pamäte, merané Operation span task (OSPAN) metódou, pričom prvý absolvovali pred počúvaním a druhý po ňom. Participanti, ktorí podstúpili binaural beat stimuláciu, na rozdiel od kontrolnej skupiny, preukázali zlepšenie vo WMC. Kľúčové slová: binaural beats, pracovná pamäť, kapacita pracovnej pamäte, Operation span task, alfa frekvencia, mozgová vlna ABSTRACT Binaural beats are defined as auditory perceptions, occuring when two tones of slightly different frequencies are presented separately to each ear. When the binaural beat beats with the frequency that corresponds to the state of alpha wave range, than it is believed that the overall brain activity changes accordingly. In this study it is assumed that binaural beat corresponding to alpha wave range will subsequently enhance working memory capacity (WMC). In the following study, participants were divided into two groups. One group underwent a binaural beat stimulation, while listening to the sound of sea. The other group was listening solely to the sound of sea without binaural beat stimulation. We measured baseline and post-stimulation working memory capacity using OSPAN method. As expected, only participants from the binaural beat group showed an improvement in WMC.
doi:10.21909/sp.2015.02.689 fatcat:ireeqbu6kvc5vjlvhbkzd5ffse