Σχολικός εκφοβισμός / θυματοποίηση και ΔΕΠ-Υ

Κωνσταντία Καφαλούκου
2017 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
Ο Σχολικός Εκφοβισμός είναι επαναλαμβανόμενη και με διάρκεια επιθετική συμπεριφορά, που διακρίνεται από πρόθεση, ασσυμετρία δύναμης και έχει σκοπό να προξενήσει πόνο ή δυστυχία στον πιο αδύναμο (Olweus, 1993).Θυματοποίηση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων βλέπουν τους εαυτούς τους ως προσβεβλημένους κατόπιν επίθεσης, κοινωνικά αποκλεισμένους ή απομονωμένους, παρενοχλημένους, να τελούν υπό απειλή ή φοβισμένους από άλλους στο κοινωνικό τους πλαίσιο (Ortega, Del Rey, &
more » ... ra-Merchan, 2004).Οι εμπλεκόμενοι σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού ως θύτες ή ως θύματα αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας και χαμηλών σχολικών επιδόσεων (Olweus, 1993).Η ΔΕΠ-Υ είναι συχνά εμφανιζόμενη διαταραχή μεταξύ των μαθητών σχολικής ηλικίας που εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς. Τα κυρίαρχα συμπτώματά της, η ελλειμματική προσοχή, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα επηρεάζουν πολλές πτυχές της καθημερινότητας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους (Bacchini, Affuso, & Trotta, 2008).Ο Σχολικός Εκφοβισμός/ Θυματοποίηση είναι εκδηλούμενη παρατηρήσιμη συμπεριφορά με ποικίλη αιτιολογία και συνέπειες αλλά η ΔΕΠ-Υ είναι ψυχοπαθολογική διαταραχή.Οι μαθητές που έχουν διάγνωση ΔΕΠ-Υ εμπλέκονται συχνότερα σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού από συνομηλίκους τους χωρίς αντίστοιχη διάγνωση (Kumpulainen, Rasanen, & Puura, 2001). Τα αγόρια με ΔΕΠ-Υ εμπλέκονται συχνότερα ως θύτες ενώ τα κορίτσια με ΔΕΠ-Υ συχνότερα ως θύματα (Unnever & Cornel, 2003). Οι μαθητές σχολικής ηλικίας με διάγνωση ΔΕΠ-Υ γίνονται λιγότερο αποδεκτοί από συνομηλίκους τους χωρίς διάγνωση.Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών και να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο Σχολικού Εκφοβισμού/Θυματοποίησης εφόσον αποκτήσουν γνώση των παραμέτρων φτωχών κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάρμοστης συμπεριφοράς και μικρού ή ανύπαρκτου κύκλου φίλων που συνδέεται και με τη ΔΕΠ-Υ και με την εμπλοκή σε περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού/Θυματοποίησης.
doi:10.12681/edusc.965 fatcat:mreqv6csjjbtlig34hgjhpq35e