Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne

Paweł Polak
2010 Zagadnienia Filozoficzne w Nauce  
Recenzja książki: Kosmologia. Obraz świata w nowożytności (Cosmology. The image of the Universe in the Early Modern Times), Krystyna Szymura (red.), wyd. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 196.
doaj:309162a1e6934eafaa42fd2da4179a95 fatcat:pfxxyy3orvh6hmuvwppgcpbwve