SOCIAL SYSTEM AS AN OBJECT OF SECURITY

Анастасія Анатоліївна Кістол
2015 Economies Horizons  
СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ БЕЗПЕКИ Кістол А. А. Анотація. У статті здійснюється теоретичний аналіз соціальної безпеки, з погляду різних наукових підходів, визначається роль та місце соціальної безпеки в системі національної безпеки держави серед інших складових, розкривається значення ролі, завдання та обов'язки, суб'єкт і об'єкт соціальної політики як ключового інструменту забезпечення соціальної безпеки в суспільстві. Ключові слова: безпека, соціальна безпека, національна безпека, державна
more » ... ціальна політика. Аннотация. В статье осуществляется теоретический анализ социальной безопасности, с точки зрения различных научных подходов, определяется роль и место социальной безопасности в системе национальной безопасности государства среди других составляющих, раскрывается значение роли, задачи и обязанности, субъект и объект социальной политики как ключевого инструмента обеспечения социальной безопасности в обществе. Ключевые слова: безопасность, социальная безопасность, национальная безопасность, государственная политика. Управління фінансово-економічною безпекою №1/ 2015 Економіка праці та соціальні аспекти економічної безпеки Управління фінансово-економічною безпекою №1/ 2015 Кістол А. А. Соціальна система як об'єкт безпеки
doi:10.31499/2616-5236.1(1).2015.141214 fatcat:pmwxtptwpbei7kqxkp7d4whezy