Zbigniew K. Wójcik, "Aleksy Gilewicz – historyk nieprowincjonalny", Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Przemyśl–Wrocław 2008, ss. 233, ilustr

Tomasz Pudłocki
2009 Krakowskie Pismo Kresowe  
Postać Aleksego Gilewicza (1905Gilewicza ( -1969)), lwowianina mieszkającego w Przemyślu, ucznia prof. Franciszka Bujaka, wybitnego metrologa, którego karierę naukową poważnie zahamował, a właściwie zniszczył system komunistyczny, interesowała już wielu historyków. Do tej pory powstawały jednak różnej jakości i wielkości biogramy, które -z przyczyn oczywistych -nie mogły wieloaspektowo potraktować tej postaci. Próby wykonania tego, wbrew pozorom niełatwego, zadania, podjął się Zbigniew K.
more » ... , od lat badający losy Polaków -mieszkańców Kresów południowo-wschodnich, a także rolę i wpływ aparatu bezpieczeństwa PRL na ich życie. Biografia Gilewicza wpisuje się w ten nurt. Co więcej, autor po raz kolejny udowodnił swój znakomity warsztat badawczy, którego główną zaletą jest drobiazgowa wręcz rzetelność i dokładność w odtwarzaniu zawiłych losów omawianych przez niego postaci. To na pewno jeden z największych atutów tej publikacji. Książka Aleksy Gilewicz -historyk nieprowincjonalny posiada układ jasny i klarowny: poza wstępem i zakończeniem ma cztery zwięzłe rozdziały. Dodatkowo autor zestawił wykaz publikacji Gilewicza (ukazując tym samym jego dorobek historyczny) oraz dołączył aneksy. Obejmują one mało znane publikacje lwowianina (głównie drukowane w prasie podziemnej) oraz opinię służbową o kpt. Józefie Waszkiewiczu, przewodniczącym Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który w 1949 r. skazał Gilewicza na 3,5 roku pozbawienia wolności za "działalność antypaństwową". "Orientację w terenie" ułatwia indeks nazwisk, który jest nieodzowny w tej pracy. Niewątpliwym atutem ustaleń Wójcika jest oparcie ich o bardzo szeroką podstawę źródłową, dzięki której udało się autorowi zweryfikować i uzupełnić szereg
doaj:c995abd1207048c3a12c0cbbb50bb9bb fatcat:gjvlj7v5x5asvaq7u7n6vj3z4q