Dubinska mozgovna stimulacija i esencijalni tremor u pacijenta starije dobi s izraženom atrofijom mozga

Klara Radović, Vladimira Vuletić
2022 Medicina Fluminensis  
Cilj: Prikazati slučaj pacijenta s medikamentozno refrakternim esencijalnim tremorom kod kojega je duboka mozgovna stimulacija dovela do uspješne kontrole tremora i značajno popravila kvalitetu života unatoč starijoj dobi, izraženoj atrofiji mozga, perioperacijskim i poslijeoperacijskim komplikacijama. Prikaz slučaja: Muškarac u dobi od 72 godine došao je na drugo mišljenje zbog dugogodišnjeg bilateralnog tremora ruku, vođenog kao Parkinsonova bolest, koji mu je onemogućavao svakodnevno
more » ... iranje. Fizikalnim i neurološkim pregledom utvrđen je posturalni i akcijski tremor, bez bradikineze i povišenog tonusa. Magnetska rezonancija mozga pokazala je atrofiju, a Dopamin Active Transfer scan i laboratorijske pretrage bili su uredni. Postavljena je dijagnoza esencijalnog tremora. Tijekom dvije godine pacijent je u terapiji uzimao propranolol, klonazepam, primidon te topiramate, što nije pokazalo učinka. Detaljnom evaluacijom multidisciplinarnog tima indicirana je duboka mozgovna stimulacija ventralne intermedijarne jezgre talamusa bilateralno. Međutim, dok je donosio odluku o zahvatu, u godinu dana pacijent se kognitivno pogoršao. Stanje se intraoperacijski kompliciralo visokim vrijednostima krvnog tlaka. Poslije operacije pacijent je bio smeten, s halucinacijama, što je najvjerojatnije uzrokovano hipertenzivnom encefalopatijom. Za vrijeme boravka na klinici modificirani su stimulacijski parametri i određena je kronična medikamentozna terapija. Unatoč pokazateljima da konačni ishod duboke mozgovne stimulacije možda neće biti dobar, tremor je manji i kvaliteta života ovog pacijenta značajno je bolja. Zaključak: U razmatranju pacijenta za duboku mozgovnu stimulaciju nužna je temeljita individualna multidisciplinarna evaluacija. Pažljivim perioperacijskim i poslijeoperacijskim praćenjem i prilagođavanjem stimulacija uz ispravno medikamentozno vođenje može se povoljno utjecati na ishode duboke mozgovne stimulacije kod rizičnih pacijenata. Za vrijeme operacije treba strogo kontrolirati krvni tlak jer on može uvelike zakomplicirati stanje.
doi:10.21860/medflum2022_275139 fatcat:o4iu72h3pncbpbfmsw3retzdg4