Synthesis and Biological Activity of Novel Pinanyl Pyrazole Acetamide Derivatives

Jian Rui, Qi Zhang, Xin Wang, Xu Xu, Haijun Xu, Weidong Rao, Shifa Wang
2017 Youji huaxue  
doi:10.6023/cjoc201606038 fatcat:taa5lpulx5asvpzzfkgjudvsvi