DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SEPSIS IN THE INFANT WITH CONGENITAL LACTASE INSUFFICIENCY (case report)

T.V. Sirenko, O.N. Plahotna, E.P. Zdybskaya, T.A. Khalturyna, L.N. Gaidamaka
2017 Inter collegas  
Sirenko T.V., Plahotna O.N., Zdybskaya E.P., Khalturyna T.A., Gaidamaka L.N.The article presents the results of clinical observation of the infant suffering from the sepsis and congenital lactase deficiency. The first symptom of the disease in the first day of life was diarrhea. Lactose insufficiency was diagnosed. Later blood has appeared in the feces. Condition of the child stated to get worse and the child was hospitalized. Condition remained to be grave during 2 weeks, symptoms of
more » ... on, enlargement of liver were marked, stool was up to 15 – 16 times a day, it contained blood mixed with feces, blood blobs and streaks. Analysis of clinical symptoms and result of laboratory investigations gave motive to diagnose sepsis, congenital lactose insufficiency, anemia, and hypotrophyThe treatment included: diet therapy – the lactose-free formula, antibiotics, infusion therapy, probiotics, vitamins. Results of investigation normalized. The child was discharged from the hospital in satisfactory condition. Key words: infant, lactose insufficiency, sepsis, therapy ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕПСИСУ У НЕМОВЛЯ З ВРОДЖЕНОЮ ЛАКТАЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ (клінічний випадок)Сіренко Т.В., Плахотна О.М., Здибська О.П., Халтуріна Т.О., Гайдамака Л.М. У статті наведені результати клінічного обстеження дитини грудного віку, що страждає сепсисом і вродженій лактазній недостатністю. Першим симптомом захворювання в перші дні життя була діарея. Була діагностована лактазная недостатність, пізніше з'явилася кров в стільці. Стан дитини погіршився і він був госпіталізований. Важкість стану зберігалася протягом 2 тижнів, виражені симптоми інтоксикації, збільшення печінки, стілець до 15-16 разів на добу з прожилками крові. Аналіз клінічних симптомів і результати лабораторних досліджень дозволив діагностувати сепсис, вроджену лактазную недостатність, анемію і гіпотрофію. Лікування включало: дієтотерапію - безлактозную суміш, антибіотики, інфузійну терапію, пробіотики, вітаміни. Результати дослідження нормалізувалися. Дитину виписали з лікарні в задовільному стані.Ключові слова: немовля, лактазная недостатність, сепсис, терапія ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА У РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (клинический случай)Сиренко Т.В., Плахотная О.Н., Здыбская Е.П., Халтурина Т.А., Гайдамака Л.Н.В статье приведены результаты клинического обследования ребенка грудного возраста, страдающего сепсисом и врожденной лактазной недостаточностью. Первым симптомом заболевания в первые дни жизни была диарея. Была диагностирована лактазная недостаточность, позднее появилась кровь в стуле. Состояние ребенка ухудшилось и он был госпитализирован. Тяжесть состояния сохранялась в течение 2 недель, выражены симптомы интоксикации, увеличение печени, стул до 15-16 раз в сутки с прожилками крови. Анализ клинических симптомов и результаты лабораторных исследований позволил диагностировать сепсис, врожденную лактазную недостаточность, анемию и гипотрофию. Лечение включало: диетотерапию – безлактозную смесь, антибиотики, инфузионную терапию, пробиотики, витамины. Результаты исследования нормализовались. Ребенка выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.Ключевые слова: младенец, лактазная недостаточность, сепсис, терапия
doi:10.35339/ic.4.2.86-90 fatcat:qoijizlprfglbhmfzkrkphcyvi