GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIAăDEăADMINISTRAREăPUBLIC

Coordonat Ministerul
unpublished
(studii superioare ciclul II, master de profesionalizare) Domeniul general de studiu-31ăăŞtiineăpoliticeă Program de master (M.P.)-Administrareăpublic Nivelul calificării conform ISCED-7 Numărul total de credite de studiu-120 Titlul obţinut-masterăînăştiineăpoliticeă Baza admiterii: diploma de studii superioare deălicenă(sauăun act echivalent de studii) Limba de instruire: limbaăromână Durata studiilor-2 ani Forma de învăţământ-cuăfrecvenă Nr. de înregistrare ____________________ Chişinuă2016
fatcat:wdgpix7mpnfwfjuggm2ylee2ca