MATRIX OF FORMATION OF MANAGEMENT COMPETENCIES OF THE EXPERT ACCREDITATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS

A.V. Helesh
2020 Innovate Pedagogy  
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України до Європейського простору ставить перед системою вищої освіти нові вимоги і завдання щодо забезпечення її якості. Так, Законом України «Про вищу освіту» передбачено створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Національне агентство) [2]. Місія Національного агентства полягає в тому, щоб бути «агентом змін» у вищій освіті України. Окремими напрямами роботи Національного агентства стали акредитація освітніх
more » ... тація освітніх програм закладів вищої освіти (ЗВО) та підготовка експертів з акредитації освітніх програм відповідно до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства для проведення акредитаційних експертиз [6]. Сьогодні Національним агентством розроблено програму навчання та тестування експертів на предмет наявних у них знань і вмінь, потрібних для проведення акредитаційних експертиз. Проте з урахуванням особливостей нової акредитаційної системи вимоги до експертів з акредитації освітніх програм порядок відбору, методика їх підготовки та визначення компетенцій, необхідних для належного здійснення ними акредитаційних експертиз освітніх програм ЗВО, набуває актуальності.
doi:10.32843/2663-6085/2020/24-1.12 fatcat:zfjgfk6z6recpabosrjljss7ky