Методичні рекомендації щодо використання існуючих програмного забезпечення та програмних утиліт для визначення топології гетерогенних мереж для знаходження альтернативних варіантів підключення

Yaroslav Melnyk, Victor Bobylov
2019 Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni  
Ярослав Вячеславович Мельник Віктор Євгенович Бобильов (кандидат військових наук, с.н.с.) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, Україна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОГРАМНИХ УТИЛІТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОПОЛОГІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ Сучасне інформаційне середовище постійно наражається на вплив зовнішніх або внутрішніх завад. У сучасний період постійного розвитку і
more » ... стійного розвитку і удосконалення засобів радіоелектронної боротьби та методів впливу на телекомунікаційні системи їх захист стає дуже важливою та актуальною проблемою. Існують програмне забезпечення та програмні утиліти, що представляють собою сукупність підходів, які надають можливість будувати телекомунікаційні мережі стійкими до впливу тих чи інших завад. Але більшість з них стосується технічних аспектів побудови мережі. Що стосується топології таких мереж, то при їх обґрунтуванні можна спиратися лише на їх невелику кількість. Справа у тому, що гетерогенні мережі мають у своїй структурі велику кількість вузлів, що безпосередньо піддані впливу навмисних та ненавмисних завад. Тому, часом, виникає необхідність здійснювати заміну вузлів, через які проходить інформація, на інші, у зв'язку із впливом на них завад. Заміна вузлів, або переключення проходження інформації через інші вузли, на які не впливають завади, породжує зміну топології гетерогенної мережі, що забезпечує альтернативні варіанти їх підключення. На даний час не існує єдиних методичних підходів до реалізації дій щодо зміни топології мереж. Їх наявність наддасть можливість обґрунтовано змінювати топологію гетерогенних мереж (ГМ) для забезпечення альтернативних варіантів їх підключення. Тому, нижче наведена стаття присвячена наданню методичних рекомендацій щодо використання існуючих програмного забезпечення та програмних утиліт для визначення топології гетерогенних мереж при пошуку альтернативних варіантів підключення. Ключові слова: гетерогенна мережа; програмне забезпечення; програмні утиліти; топологія мереж; маршрутизація; структура гетерогенних мереж. References
doi:10.33099/2311-7249/2019-36-3-19-24 fatcat:uarlaxkakrbdxa5tmd7cg3gwsq