ON THE TIME/FREQUENCY SIMULTANEOUS ALIGNMENT OF THE SIGNALS COMPORTMENT

Lia Rotariu
2007 U.P.B. Sci. Bull., Series A   unpublished
În această lucrare, conceptul de "atom-frecvenţă" (T/F), elaborat de J. von Neumann şi D. Gabor, este punctat în termeni matematici; de asemenea, unele proprietăţi ale transformatei Fourier cu fereastră sunt scoase în evidenţă (Proposition 2 şi Proposition 3); în final este prezentată o aplicaţie a undinelor pentru descrierea mecanismului fiziologic al urechii umane în timp-frecvenţă. In this paper , the "atom-frequency" (T/F) concept, elaborated by J. von Neumann and D. Gabor, is pointed out
more » ... mathematical terms; also, some properties of Fourier transformation with window are marked out (Proposition 2 and Proposition 3); finally, we give an application of wavelets for (T/F) human ear physiological mechanism description.
fatcat:irsufwlunvgqrn3ktcbf2ti2aa