Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων από τις σχολικές μονάδες [article]

Ευαγγελία Βαΐα Χολέβα, University Of Piraeus, Κυριάκος Δρίβας
2022
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία έρευνα σχετικά με τη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων από τις σχολικές μονάδες. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών του Δήμου Τρικκαίων, της περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς την χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, εστιάζει στην αναγκαιότητα των κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων, ώστε να παρέχεται το καλύτερο επίπεδο και ποιότητα εκπαίδευσης στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να ωφελούνται τα μέλη της.
doi:10.26267/unipi_dione/1574 fatcat:hvzoy2ezinehrctuzpawxnlfia