ORTAOKULDA OKUTULAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeki ÇAKAN, Tuncay KARATEKE
2021 Kilis 7 December University Journal of Theology  
Bu çalışma 2021 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan "Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışma Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulunda No:41/12/26.12.2019 karar ile onaylanmıştır. ** Yazarlar eşit oranda katkı payına sahiptirler. Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.
doi:10.46353/k7auifd.908188 fatcat:thrmogwaljez3bctql5dckbzw4