Electroanalysis of Pyrocatechol in River Water Over Pt Electrode Modified with Polyaniline-Poly(3-Methylthiophene)-Poly(3,3 -Diaminobenzidine) Film

Emine Ülker, Muammer Kavanoz
2016 Hacettepe Journal of Biology and Chemistry  
Ö Z E T N aHSO 4 /Na 2 SO 4 (SBS) (pH 2.0) çözeltisi içerisinde amperometrik I-t yöntemi kullanılarak polianilin-poli(3metiltiyofen)-poli(3,3'-diaminobenzidin) (PANI -P 3 MT -PDAB) kaplı Pt disk elektrot üzerinden pirokatekol tayini başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 0,45 V-0,65 V aralığında potansiyel değerleri uygulandı ve 0.50 V optimum potansiyel olarak belirlendi. Analitik parametreler (gözlenebilme sınırı, alt tayin sınırı ve doğrusal çalışma aralığı) sırasıyla 7.37×10 -5 , 2.47×10 -4
more » ... ve 2.47×10 -4 -25.0 mmol.L -1 olarak bulundu. Ayrıca, matriks girişimini ve geliştirilen yöntemin doğruluğunu test etmek için, pirokatekol derişimi 5.0 ve 10.0 mmol.L -1 olacak şekilde yapay olarak kirletilmiş nehir sularında pirokatakol tayini gerçekleştirildi. Geri kazanım değerleri sırasıyla % 101.1 ve % 101.2, olarak elde edildi. Pirokatekolün yükseltgenme potansiyelinden (0.62 V) daha düşük potansiyelde (0.50 V) matriks etkisi olmaksızın pirokatakol tayini gerçekleştirildi. Anahtar Kelimeler Polianilin, pirokatekol, poli(3-metiltiyofen), poli(3,3'-diaminobenzidin). A B S T R A C T D etermination of pyrocatechol was successfully achieved over polyaniline -poly(3-methylthiophene)poly(3,3'-diaminobenzidine) (PANI -P 3 MT -PDAB) coated Pt disc electrode using amperometric I-t method in NaHSO 4 /Na 2 SO 4 (SBS) (pH 2.0) solution. The potential range of 0.45 V-0.65 V were implemented and a potential of 0.50 V was found to be an optimum potential. Analytical parameters (LOD, LOQ and linear range) were 7.37×10 -5 , 2.47×10 -4 and 2.47×10 -4 -25.0 mmol.L -1 , respectively. Furthermore, assay of pyrocatechol was performed in artificially contaminated river water samples over modified electrode at the pyrocatechol concentrations of 5.0 and 10.0 mmol.L -1 to check on the matrices interference and accuracy of the developed method. Recovery values were 101.1% and 101.2%, respectively. Without matrix effect, determination of pyrocatechol at lower peak potential (0.50 V) than oxidation peak potential (0.62 V) was carried out.
doi:10.15671/hjbc.20164420576 fatcat:4dordzmr5jcprijn4gdomc7tay