CARACTERIZATION OF THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF OPTICAL FIBER

Daniela Coşmeleaţă, Simona Zamfir
2009 Bull., Series B   unpublished
Lucrarea prezintă caracterizările efectuate ce au permis evaluarea structurii şi proprietăţilor fibrelor optice pe bază de SiO 2 pentru doua categorii de fibre optice: fibre optice monomod şi multimod. S-au determinat spectrele de emisie a radiaţiilor X şi analiza cantitativă a compoziţiei chimice pentru miez, manta şi cele două straturi protectoare pentru fibra optică multimod cu 8 fire şi difractograma fibrei optice multimod cu 8 fire realizata cu un difractometru care a utilizat radiaţii cu
more » ... ilizat radiaţii cu lungime de undă λKα = 1,79 Å, emisă de un catod de cobalt. The experimental characterizations carried out in this paper allowed the evaluation of the structure and properties of SiO 2-based optical fibers for two categories of optical fibers: mono-mode and multi-mode optical fibers. The emission spectra of X radiations and the quantitative analysis for the core, cover and the two protective layers for the multi-mode optical fiber with 8 wires have been performed. The diffractogram of the multi-mode optical fiber with 8 wires recorded with a diffractometer using radiations with wave length λKα = 1,79 Å, emitted by a cobalt cathode, has put in evidence an amorphous structure.
fatcat:22heyr4ddzhf5nyooqlxzzobma