monograf Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili

Mustafa Demirtaş, Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi
unpublished
Öz Bu makale Erbil'in metinleri bağlamında, edebiyatın toplumsal ve siyasal olan-la bağlarını irdeleyerek metin ve tür ilişkisini ele almayı deneyecektir. Erbil'in metinleri edebiyat tarihindeki pek çok türü iç içe geçirerek toplumsal ve siyasal yaşama müdahale eder. Bu müdahale, dilin sürekli yenilenmesiyle, sınırlarının sürekli genişlemesiyle birlikte hareket eder. Hakikati arayan bir yazarın kılavuz-luğunda yeni bir dil ve anlatım geliştirilir. Erbil'in dili, hakikati dile getirme ar-zusuyla
more » ... getirme ar-zusuyla devralınan yerleşik ve egemen dil yapısını kırarak türsüz bir dili açığa çıkarır. Bu bağlamda yazıda, Erbil'in dilinin bilhassa toplumsal ve siyasal ha-kikatle ilişkisine odaklanılarak türsüzlüğe nasıl imkân tanıdığı açımlanacaktır.
fatcat:sgpuiqurwffbrelzdgg5qg3tmm