IV. On the Indian Species of Balanophora, and on a new Genus of the Family Balanophoreae

William Griffith
1846 Transactions of the Linnean Society of London  
c 93 1 IV. On the Indian Species of Balanophora, and on a new Genus o f the Family Halanopliorea By the late WILLIAM GRIFFITH, Esq., F.L.S. 4c. &c. Read June 18, 1814. BALANOPHORA, Forst. hTov. Gen. 50. Jussieii, Gen. PL. 445. Richard i i i End. Melet. fasc. I , 12 ; Gen. PI. 74. no. 718. Langsdorffia, Arnott (non Mar-M?IIL. du Mits. viii. 43 1. Cynopsole, Endl. Gen. PI. 74. no. 719. tius) it& Hooker, Ic. Plant. t. 205, 206. CHAR. GEN. FIores mono-dioici. Masculi bractel suffulti. Pcrianthium
more » ... ulti. Pcrianthium 4-(rariiis 3-v. 5-) scpalum, mtivatione valvatum. Stamina monadelpha, 3-5, sepalis opposita (in B. polyandrci indefinita) ; anthem (specie polyandrl except&) biloculares. Rudimentum pistilli nullum. Flores fceminei nudi. Ovaria simplicia, unilocularia, in stylos subulatos persistentes producta, plura in stipitibus communibus apice glanduloso-ampliatis ex axi spicz oriundis sita. Fructw sicci, forml situque ovariorum. Ovulum pendulum ex apice ovarii cavitatis (in B. polyandrd tantiim observatum). Embryo indivisus, albuminiformis, carnoso-cereus. Caules squamis loco foliorum imbricati, ex axi communi irreguluri lobatd, filngorum instar, erumpentes. Capitulum terminale, pro mole plant@ maximum, cylindraceo-conicum. Masculi et fmminei in speciebus nzihi coynitis diclines. Flores masculi odoris sepiis ingrati, ochroleuci vel pallidi, sepiis anthesi peracfci nigrescentes. Anther2 nzagnce. Flores fceminei numerosissinzi, minuti, simplicissimi. Pistilla Muscoruin et Hepaticorurn quorundam pistilla omninb simulantiu. Stigma verum obsoletum. Om.-Specierum diagnosis difficilis, in posterum speciminum vivorum accuratiore examinatione corrigenda. Planta: radicum parusitice, fceminece fungiformes. Odor et color partium fusihs notandi. 1 . BAL. BURMANNICA ; dioica, squamis l a d imbricatis, bracteis truncatis p a r h canaliculatis, column2 staminurn elongatil, antherarurn loculis basi discretis. (TAB. 111.) Hu6. Regnum Burmannicum, ad pedes clivorum calcareorum prope speluncas Troclila editas, fluminis Salueen. Flores masculi 5-sepali ; perianthium exths carneum demiim sanguineurn. $14 2. BAL. AFFINIS ; dioica, sqiiarnis laxi: itnbricatis, bracteis truncntis ~I I ' I I~I canaliculatis, coliinin2 staininuni brevi subrotundri, loculis a n t t i e r a r~'~~~~ basi confluentibus. (TAB. IV.) lWr. GRIFFITH O I L the Iizcliinti S'wcies g' Balanophorn, Hah. Collcs Khasiyani, in umbrosis rupestribus. Bal. Burrnamicd minor, an verh distincta 2 Perianthium 4-5-sepnlum, pallidum. Anthem inter se miniis coh~rentes. 3. BAL. ALVEOLATA *; tlioica, squamis arctk i~nbricatis, bracteis profundk c m aliculatis inter se favi instar tlispositis, column; statninum subrotund&. (TAB. V.) Hab. Colles Khasiyani, in sylvis densis spud Lumbree alt. 6000 ped., et in locis umbro-An B. dioica, R. Br. ? t Statura quiim in Bal. Burinannicd minor. Color pallidus. Axis communis insigniter verrucosa. Flores masculi longiusculh pedicellati. Pcrianthium et stamina speciei praecedentis. sissimis sub rupibus calcareis, Churra Punjee, alt. 4000 ped. 4. BAL. PICTA ; dioica, squamis distantibus laxis (luteis), spicA fceinine; oblong& Hab. Montes Mishmeenses, jugi Himalayani, Laimplang Thayah, altitudine 4000-5000 ped. obscurh sanguine;. (TAB. VI.) 5 . BAL. (PoZyplethia) POLYANDRA ; dioica, columnil stamineil brevi lat&, antlieris indefinitis. (TAB. VII.) Hab. Collcs Khasiyani. Digitalis ; squamae la& imbricatae, saep6 aspectu subverticillatae. Spica mascula elongata. Bractcae vix canaliculatae. Flores distantiores, lati, 4-sepali. Caput columnae transverse oblongum, loculis numero indefinitis reticulatum. Spica feminea oblonga vel subglobosa. In the Catalogue of the East Indian Herbarium distributed by Dr. Wallich, the following names occur : Balanophoru dioico, R. Hr. ; Bal. Indica, Herb. Wight ; BaZ. typhina, Wall.; and Bd. gipnteu, Wall., doubtfully proposed as an undescribed genus, Sarcocordylis:. Of these, three are probably identical with species herein described, but I have no means of ascertaining the fact. * By alveolata I wish to express the honeycombed appearance of the male spike. t There is little doubt that this is really the species named Bal. dioica by Mr. Brown in Dr. U'allich's ; Bal. gigantea, Wall. List, no. 7249, " Gen. Nov.? Sarcocordylis, Wall.," is a true Balanophora, and List, no. 7246, and figured in nr Royle's ' Illustrations,' t. ~S U . -~E C R .
doi:10.1111/j.1096-3642.1846.tb00411.x fatcat:s54oucawsvhspoctdzo2rl4tga