Strategija razvoja turističke destinacije

Dragan Magaš
1995 Tourism and hospitality management  
Bez identifikacije, registracije i valorizacije turističkih atrakcija, a potom i cjelokupnih turističkih uvjeta ne može biti racionalnog planiranja razvoja turizma u skladu s okolinom. Osnovna pretpostavka ostvarenja postavljenih ciljeva je svakako strategija razvoja izrađena na svim razinama (lokalnom, regionalnom i nacionalnom). U tom smislu, u radu se stavlja težište na: - kriterije za moguće definiranje turističke destinacije, i u skladu s tim - na način izrade i provođenje strategija
more » ... a turističkih destinacija, kao preduvjeta za operacionalizaciju postavljenih ciljeva strategije razvoja hrvatskog turizma na nacionalnoj razini.
doi:10.20867/thm.1.1.14 fatcat:ougafy6wc5hhhe7w4k4mahavs4